Detalii noutăți

< PROGRAMUL EVENIMENTELOR CULTURALE PE LUNA OCTOMBRIE 2015
02.10.2015 09:48 Age: 6 yrs

LANSARE DE PROIECTE CULTURALE SESIUNEA I 2015 - 2016


 Administraţia   Fondului   Cultural   Naţional   a lansat  luni,   28septembrie2015,  sesiunea   definanţareI2015-2016, destinată susţinerii de proiecte culturale.

 AFCN acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale, cuderulareîn  perioada  cuprinsă  între  data  semnării  contractului  de  finanţare  -  lunaianuarie2016-şi15noiembrie2016.

 Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă este de 5.100.000lei, repartizată astfel:

 •     ARTEVIZUALE(pictură,sculptură,grafică,artedecorative,fotografie,video-art,instalaţii,ceramică,animaţie,colaj,filmexperimentalșideanimaţie,artătextilă,tehnicimixte,noimedia,design,arhitectură,proiectecuratoriale)1.300.000LEI

 •   ARTELESPECTACOLULUI2.000.000LEI,dincare

 - TEATRU800.000lei

  - MUZICĂ800.000lei

  - DANS     400.000lei

 •   PATRIMONIUCULTURALMATERIAL750.000LEI

•     PATRIMONIUCULTURALIMATERIAL750.000LEICONTESTAȚII-300.000lei

Sumamaximăcarepoatefisolicitatăpentruunproiectestede50.000lei.

Perioada  de  înscriere  a  proiectelor  culturale  este  cuprinsă  în  intervalul  28 SEPTEMBRIE  – 27 OCTOMBRIE 2015.

Termenul limită de înscriere a proiectelor: 27 OCTOMBRIE 2015, ora 17:00.

Înscrierile   se   fac   online   accesând   adresa:    http://www.afcn.ro,   butonul Logare/Înregistrare, respectând Ghidulsolicitantului. Pentru aceasta, deponenţii care sunt la prima solicitare de finanţare nerambursabilă în anul 2015, vor crea un cont de utilizator.

 Finanţarea se adresează: asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor publice de cultură, persoanelor fizice autorizate, societăţilor comerciale care derulează activităţi culturale.

 AFCN va acorda o atenţie deosebită proiectelor culturale de anvergură, transversale şi integratoare şi va urmări în 2016 ca priorităţi:

 •   Susţinereaarteicontemporane(măsura în care proiectul se înscrie în promovarea artei contemporane, arta contemporană fiind văzută ca o artă a prezentului, realizată cu mijloace și teme ale prezentului)

 •   Încurajareadebutuluiartistic(măsura în care proiectul oferă oportunităţi de exprimare pentru artiștii aflaţi la debut)

 •   ÎncurajareamobilităţiiculturalepeteritoriulRomâniei(măsura în care proiectul cultural va fi realizat/prezentat şi în alte contexte geografice şi culturale de pe teritoriul României)

 •   Susţinereaabordăriloralternativeșineconvenţionaledepromovareapatrimoniului.

 •  Intervenţiaculturalășidezvoltareadeaudienţă.

 Mai  multe  detalii  despre  sesiunea  de  finanţare  puteţi  obţine  accesând

http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html