Detalii noutăți

< Achiziţie servicii complete de „Cazare, masă și transport "
16.11.2015 10:23 Age: 6 yrs

Ghiduri Specifice 2014 - 2020


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre reconsultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodaleEventualele observații sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 20 noiembrie a.c., ora 16.00.

Documente Versiunea 13.11.2015

Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - (arhiva)

Anexa 6.1.1 Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.

Anexa 6.1.2a Grila de evaluare tehnică și financiară – regiuni mai putin dezvoltate.

Anexa 6.1.2b Grila de evaluare tehnică și financiară – regiunea București Ilfov.

Anexa 6.1.2.1 Macheta Analiză și previziune financiară

Anexa 6.1.3 Opisul la cererea de finanţare

Anexa 6.1.4 Acordul cadru de colaborare 

Anexa 6.1.5 Declaraţia privind terenul și infrastructura pe care se realizează proiectul

Anexa 6.1.6 Hotărâri ale  CDR și ale CJ Ilfov

  

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 11 decembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email info@mdrap.ro 

Documente Versiunea 13.11.2015

Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - (arhiva)

Anexa 5.2.1– Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.

Anexa 5.2.2 - Grila de evaluare tehnică și financiară.

Anexa 5.2.3 –  Opisul la cererea de finanţare

Anexa 5.2.4 – Planul de reutilizare 

 

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 7.1 investitii in turism”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 11 decembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email info@mdrap.ro 

Documente Versiunea 13.11.2015

 

Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 7.1 investitii in turism - (arhiva)

Anexa 7.1.1 – Grila CAE

Anexa 7.1.2 - Grila ETF

Anexa 7.1.3 - Opisul cererii de finanţare.

 

 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Specific Prioritatii de investitie 3.1. Operatiunea A. Cladiri rezidentiale”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 24 septembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email info@mdrap.ro 

Documente Versiunea 24.08.2015

Anexa 3.1.A.1 – Completarea cererii de finanțare

Anexa 3.1.A.1.1 – La completarea cererii de finanțare – contribuția Asociatiei de proprietari

Anexa 3.1.A.2 – Grila Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității cererii de finanţare şi a componentelor

Anexa 3.1.A.3 – Grila de evaluare tehnică şi financiară aferentă componentei nr. ...

Anexa 3.1.A.3.1 - Elemente relevante pentru punctarea criteriului 5 din Grila de evaluare tehnică şi financiară

Anexa 3.1.A.4 – Situaţii particulare aplicabile

Anexa 3.1.A.5 - Model Buget pentru fiecare componentă (bloc) a cererii de finanțare

Anexa 3.1.A.6 – Harta cu zonarea climatică a României

Anexa 3.1.A.7 – Descrierea indicatorilor

Modelul A – Opisul cerererii de finanţare adaptat pentru prezentul apel de proiecte

Modelul B - Declaraţia de eligibilitate

Modelul C – Declarația de angajament

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Specific Prioritatii de investitie 5.1. CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 24 septembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email info@mdrap.ro 

Documente Versiunea 24.08.2015

Model A 5.1 Opisul Cererii de finanţare

Anexa 1 – Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii 5.1

Anexa 2 - Grila de evaluare tehnică și financiară 5.1

 

 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microintreprinderi”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 30 august  2015, orele 16.00, la adresa de email info@mdrap.ro 

Documente Versiunea 31.07.2015

 Anexa 1 - Opisul cererii de finanțare

 Anexa 2 - Lista domeniilor de activitate eligibile

 Anexa 3 - Grila de verificare preliminară a cererii de finanțare

 Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 30 august  2015, orele 16.00, la adresa de email info@mdrap.ro 

Documente Versiunea 31.07.2015

 

Anexa 8.1. Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității

Anexa 8.2. Grila de evaluare tehnico-financiară

Anexa 8.3. Opis la formularul cererii de finanțare

 

SURSA: ADR CENTRU