Detalii noutăți

< Ghiduri Specifice 2014 - 2020
23.11.2015 11:52 Age: 6 yrs

AFIR publică Ghidul de prevenire a neregulilor în accesarea fondurilor PNDR


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat astăzi pe pagina de internet oficială a Agenției – www.afir.info – Ghidul de prevenire a neregulilor privind crearea de condiții artificiale pentru obținerea fondurilor europene nerambursabile derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).


 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a decis alcătuirea acestui îndrumar pentru a furniza solicitanţilor şi beneficiarilor fondurilor europene nerambursabile acordate prin PNDR un suport informativ complex pentru întreprinderea măsurilor și acțiunilor necesare în vederea prevenirii neregulilor în gestionarea fondurilor europene. Precizăm că prevederile Ghidului de Prevenire a Neregulilorse completează cu legislația națională și comunitară specifică în vigoare.

Ghidul de prevenire a neregulilor privind crearea de condiții artificiale poate fi consultat de toți solicitanții de fonduri europene nerambursabile pe pagina oficială de internet a Agenției: www.afir.info, domeniul Informații utile, sectiunea Proceduri de lucru