Detalii noutăți

< Zilele filmului francez și german 8 - 10 aprilie 2016 Cinemateca Patria INTRAREA LIBERĂ Subtitrare în limba română
22.03.2016 14:38 Age: 6 yrs

POIM publică în consultare versiunea revizuită a proiectului de Ghid al solicitantului aferent Obiectivul Specific 4.1.


Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Infrastructură Mare, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică în consultare versiunea revizuită a proiectului de Ghid al solicitantului aferent Axei prioritare 4 „Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.1 ”Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.

Prima versiunea a ghidului solicitantului a fost publicată în data de 17 august 2015.

Totodată, se publică centralizatorul propunerilor primite pe adresa Ministerului Fondurilor Europene pe parcursul perioadei de consultare publică organizate în perioada 17 august – 17 septembrie 2015, document ce conţine inclusiv menţiuni referitoare la modul în care a fost revizuit ghidul solicitantului, precum şi justificarea în cazul nepreluării observaţiilor primite.

Vă rugăm să transmiteți propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail:contact.minister@fonduri-ue.ro, până la data de 30 martie 2016.

Bugetul total alocat apelului de proiecte este de cca. 240 mil. euro, din care cca. 204 mil. euro reprezintă contribuția Fondului European pentru Dezvoltare Regională.

Beneficiarii eligibili sunt custozii și administratorii de arii naturale protejate, precum și ONG-uri și alți actori interesați în domeniul biodiversității, în parteneriat cu aceștia, precum și autoritățile responsabile de politica în domeniul biodiversității.

Acțiunile finanțabile vizează: elaborarea și implementarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate și a planurilor de acțiune pentru specii, precum și măsuri de îmbunătățire a nivelului de cunoaștere în domeniul biodiversității.

 

SURSA: Ministerul Fondurilor Europene