Detalii noutăți

< POIM publică în consultare versiunea revizuită a proiectului de Ghid al solicitantului aferent Obiectivul Specific 4.1.
28.03.2016 12:32 Age: 6 yrs

Autoritatea de management a Programului Operațional Regional a lansat pe 25 martie 2016, două noi apeluri de proiecte: 5.1 și 5.2.


Autoritatea de management a Programului Operațional Regional a lansat azi, 25 martie a.c. două noi apeluri de proiecte. Este vorba de: Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultura și de Prioritatea de investiţii 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Anexa Formular Cerere de finanţare 5.1
Model A 5.1-OPIS
Model B 5.1 Declaratie de eligibilitate
Model C 5.1 Declaratie de angajament
Anexa E 5.1 Plan de marketing 
Model F 5.1 Acord parteneriat 
Model_G - Declaratia realizare modificari 
Model_H - Lista de echipamente lucrari servicii
Model_J - Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
Model_K - Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitie
Model_L- Model orientativ de hotarare de aprobare a proiectului
Macheta financiara AC UAT
Anexe machete financiare ONG Unitati de cult
Anexa 1 Grila CAE 5.1
Anexa 2 Grila ETF 5.1
Anexa 3 DALI Grila de verif conformitate
Anexa 3 PT Gria de verificare conformitate
Anexa 4 Cost estimativ digitizare
Anexa 5 Etapizare procedura interventii
Anexa 6 Fisa cadru de prezentare proiect
Anexa 7 Contract de finanțare_model orientativ 5.1

Anexa - 5.2.1– Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.
Anexa 5.2.2 Grila de verificare tehnică și financiară
Anexa 5.2.2 a - Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
Anexa 5.2.2 b -Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
Anexa 5.2.3 Formularul cererii de finanţare Axa
Model A _ Opisul Cererii de finanţare 
Model B_Declaraţia de eligibilitate 
Model C_Declaraţia de angajament 
Model D_Macheta privind analiza și previziunea financiară 
Model E_Plan de reutilizare
Model F_Acordul de parteneriat
Model G_Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanțare 
Model H_Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
Model I_Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
Model J_Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii
Anexa 5.2.4 - Forma contract de finantare
Anexa 5.2.5 Descrierea indicatorilor

Sursa: www.inforegio.ro