Detalii noutăți

< Fonduri epuizate pentru sM 7.2 - Infrastructura rutiera
26.05.2016 07:47 Age: 8 yrs

Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a


Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat joi, 19 mai, consultarea publică privind definitivarea opţiunilor de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a în sistemul profesional-dual.

Documentul-concept care stă la baza acestei dezbateri a fost elaborat de reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi ai Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNIDPT) şi punctează o serie de elemente-cheie: analiza situaţiei actuale a învăţământului profesional, clarificarea specificului programelor de formare în sistem profesional-dual, stabilirea traseelor pentru continuarea studiilor şi ieşirile pe piaţa muncii, precum şi solicitările mediului economic privind formarea în sistem profesional-dual.

Colectarea opiniilor şi sugestiilor cu privire la modificările propuse în documentul-concept „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a" va fi gestionată de CNIDPT şi se va desfăşura în perioada 19 mai - 16 iunie.

Toţi factorii interesaţi să se implice în acest dialog public au la dispoziţie adresa de e-mail consultare-dual@tvet.ro pentru transmiterea propunerilor şi a observaţiilor vizând structura şi conţinutul opţiunilor de formare, tipul de contract care reglementează relaţia elev-operator economic, partajarea costurilor de formare în sistem profesional - dual şi sursele de finanţare, certificarea competenţelor profesionale ale elevilor şi nivelul de flexibilitate administrativă.

De asemenea, profesorii, reprezentanţii elevilor, ai părinţilor şi ai partenerilor sociali vor primi invitaţii în vederea participării la consultare. La nivel regional vor fi organizate dezbateri cu reprezentanţi ai partenerilor sociali, astfel: în perioada 30 mai - 3 iunie (regiunile Vest şi Sud-Est), iar în perioada 6 -10 iunie, regiunile Centru, Vest, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Est.

In secțiunea de mai jos, găsiți un pachet de informaţii care conţine documentul-concept (proiect) supus dezbaterii publice, calendarul consultărilor publice la nivel regional, sinteza documentului-concept, prezentarea Power-Point susţinută în cadrul conferinţei de presă de catre  Secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, Monica Anisie, şi directorul Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, Gabriela Petre și formularul de consultare, care trebuie completat și trimis la adresa mai sus indicată. 

Fișiere atașate:

Sunteți invitați să consultaţi propunerile incluse în document şi să vă exprimați opiniile cu privire la următoarele elemente:

  • structura și conținutul opțiunilor de formare propuse;
  • tipul de contract care reglementează relația elev-operator economic;
  • partajarea costurilor de formare în sistem profesional – dual și sursele de finanțare;
    • facilitățile pentru elevi
    • stimulentele și facilitățile pentru companii
  • certificarea competențelor profesionale ale elevilor;
  • nivelul de flexibilitate administrativă.

În funcție de varianta agreată și promovată în urma consultării publice, vor fi dezvoltate, în parteneriat cu actorii sociali, toate celelalte componente care vizează programele de formare în sistem profesional-dual.

 Observaţiile şi propunerile dumneavoastră pot fi trimise până la data de 16 iunie 2016. Trimiteți formularul completat, la adresa de email: consultare-dual@tvet.ro

Sursa: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice