Detalii noutăți

< Maker Week Brasov
01.06.2016 07:13 Age: 8 yrs

AFIR suspendă evaluarea pentru proiectele de investiții în infrastructura agricolă şi rutieră


Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă că a fost suspendat procesul de evaluare a proiectelor depuse pentru finanţare prin PNDR pentru Submăsurile 4.3a Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice componenta deinfrastructura de acces agricolă şi 7.2Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică –componenta de infrastructura rutieră.

Procedura de evaluare a fost suspendată pentru a se verifica desfăşurarea procesului de depunere a proiectelor pe cele două componente. Verificările se fac în paralel atât de către AFIR, prin direcţiile proprii cu atribuţii în domeniu, cât şi de Corpul de Control al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Această măsură a fost luată în urma sesizărilor formulate de către solicitanții care nu au reuşit să depună proiectele de investiţii pregătite şi are ca scop asigurarea unui proces echitabil de implementare al PNDR 2014 - 2020.

Se precizează că niciuna dintre sesiunile deschide până în acest moment, care au încă fonduri disponibile neangajate prin propuneri de proiecte de investiţii depuse pe site-ul AFIR de către potenţiali beneficiari, nu au fost închise.

Astfel, AFIR primeşte în acest moment proiecte de investiţii pentru următoarele submăsuri:

·         4.1 Investiții în exploatații agricole

·         6.1 Instalarea tinerilor fermieri

·         6.3 Dezvoltarea fermelor mici

·         4.1aSprijin pentru investiții în exploatații pomicole

·         4.2aSprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul produselor din sectorul pomicoli

·         4.2Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul produselor din sectorul agricol

·         7.2 – componenta de Infrastructura apa/apă uzata, inclusiv zona montană şi componenta privind Infrastructura educaționala, inclusiv cea din zona montană

·         7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

 

SURSA : www.afir,info