Detalii noutăți

< Apel pentru expresii de interes – BioVill
06.06.2016 12:16 Age: 8 yrs

Cerere de propuneri de proiecte 2016 - programul european Life


Comisia Europeana a lansat cererea de propuneri de proiecte 2016 pentru programul european «Life» 2014-2020. Programul «Life» are 2 subprograme, «Mediu» si «Politici Climatice», iar fiecare dintre acestea, mai multe domenii de actiune.

Status: ACTIV 
Depunere pana la: 7, 12, 15, 20, 26.09.2016
Suma maxima: 337 536.184 euro

Obiective generale:

a) sa contribuie la tranzitia catre o economie eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, cu emisii scazute de dioxid de carbon si rezistenta la schimbarile climatice, la protejarea si imbunatatirea calitatii mediului si la oprirea si inversarea tendintei de declin a biodiversitatii, inclusiv prin sprijinirea retelei “Natura 2000” si abordarea degradarii ecosistemelor; 
b) sa imbunatateasca dezvoltarea si aplicarea politicii si legislatiei Uniunii in domeniul mediului si al climei, precum si sa actioneze ca un catalizator si promotor al integrarii obiectivelor de mediu si climatice in cadrul altor politici si in practica din sectoarele public si privat la nivelul Uniunii, inclusiv prin cresterea capacitatii acestor sectoare; 
c) sa sustina o guvernanta mai buna in domeniul mediului si al climei la toate nivelurile, inclusiv o mai buna implicare a societatii civile, a ONG-urilor si a actorilor locali; 
d) sa sprijine punerea in aplicare a celui de-al saptelea program de actiune pentru mediu. 

Programul are 2 subprograme: Mediu si Politici Climatice:

Subprogramul MEDIU, caruia i se vor aloca prin aceasta cerere 273 936 184 €, are 3 domenii prioritare: 
• mediu si utilizarea eficienta a resurselor; 
• natura si biodiversitate; 
• guvernanta si informare in domeniul mediului.

– minium 55 % din resursele bugetare alocate proiectelor sprijinite prin intermediul subventiilor de actiune in cadrul subprogramului pentru mediu sunt dedicate proiectelor care sprijina conservarea naturii si a biodiversitatii.

Subprogramul POLITICI CLIMATICE, caruia i se vor aloca 63 600 000 €, are 3 domenii prioritare:
• atenuarea schimbarilor climatice; 
• adaptarea la schimbarile climatice; 
• guvernanta si informare in domeniul climei Regulamentul programului prevede obiective specifice pentru fiecare componenta a celor 2 subprograme:

Tipuri de proiecte, actiuni finantate:

Exista 4 tipuri de proiecte care pot beneficia de cofinantare prin Life:

1. Proiecte traditionale: cele mai bune practici, proiecte pilot, proiecte de informare si sensibilizare cu privire la prioritatile de date;
2. Proiecte pregatitoare care se adreseaza nevoilor specifice identificate de catre Comisia Europeana in elaborarea si punerea in aplicare a politicilor europene asupra mediului si climei;
3. Proiecte integrate: Punerea in aplicare a strategiilor privind clima si mediul impuse de legislatia UE la scara larga (regionala, multi-regionala, nationala si transnationala);
4. Proiecte de asistenta tehnica: sprijin financiar pentru dezvoltarea unor proiecte integrate.

Actiuni care pot fi finantate:

(a) informare si comunicare, inclusiv campanii de sensibilizare. Resursele financiare alocate activitatilor de comunicare acopera si comunicarea institutionala a prioritatilor politice ale Uniunii, precum si comunicarea stadiului de punere in aplicare si transpunere a principalelor acte legislative ale Uniunii in domeniul mediului si al climei; 
(b) studii, anchete, modelare si elaborare de scenarii; 
(c) pregatirea, punerea in aplicare, monitorizarea, verificarea si evaluarea proiectelor, politicilor, programelor si a legislatiei; 
(d) ateliere, conferinte si reuniuni; 
(e) colaborare in retea si platforme destinate schimbului de bune practici; 
(f) orice alte activitati care contribuie la indeplinirea obiectivelor generale.

Buget total – 337.536.184 €

 • 60% cofinantare; pentru proiecte inscrise in componenta “Natura si biodiversitate” se poate ajunge pana la 75%.

Durata

 • 7 septembrie 2016 – proiecte subprogramul Politici Climatice;
 • 12, 15 si 20 septembrie 2016 – proiecte subprogramul Mediu, in functie de tipul de proiect;
 • 26 septembrie 2016 – proiecte integrate, nota de concept (faza I) ora 16.00 la Bruxelles pentru toate aplicatiile

Cine poate solicita cofinantare

 • organisme publice si private inregistrate in UE:
  • autoritati publice 
  • organizatii private 
  • organizatii non-profit

Eligibilitate

 • statele membre ale UE (pot fi finantate si actiuni desfasurate in afara UE cu anumite conditii);
 • orice entitate publica sau privata cu sediul in UE: autoritati publice, companii, organizatii non-profit

Informatii suplimentare:

 • Planul de lucru al Comisiei 2014-2017 este aici;
 • Comisia acorda o atentie deosebita proiectelor transnationale (vezi ghidurile solicitantului);
 • Proiectele pregatitoare se pot depune numai pentru subprogramul MEDIU;
 • Proiectele Life trebuie sa se desfasoare pe teritoriul UE. Programul poate sa finanteze si actiuni din afara teritoriului UE, cu conditia ca liderul de proiect sa aibe sediul in UE;
 • O zi de informare la Bruxelles va fi organizata pe 17 iunie a.c;
 • Solicitantii pentru proiecte traditionale trebuie sa foloseasca aplicatia eProposal Web.Pentru celelalte tipuri de proiecte, trebuie utilizata aplicatia mentionata in pachetul informational corespunzator;
 • Intrebarile pentru proiectele pregatitoare, proiectele integrate si de asistenta tehnica ale subprogramului Mediu pot fi adresa la: ENV-LIFE @ec.europa.eu; pentru celelalte tipuri de proiecte, indiferent de subprogram, este pusa la dispozitia celor interesati adresa: EASME-LIFE-ENQUIRIES @ec.europa.eu
 • Autoritatea Contractanta recomanda cu tarie folosirea limbii engleze pentru completarea partii tehnice a aplicatiei, in special a celei financiare, restul putand fi completat in oricare limba oficiala a UE, cu exceptia irlandezei si maltezei.

Institutie responsabila:

Comisia Europeana (DG Mediu) si Agentia executiva pentru IMM-uri – EASME, Bruxelles.

Pentru consiliere, in mod voluntar, fiecare stat membru pune la dispozitia potentialilor beneficiari un punct national de contact. Detalii privind Punctele Nationale de Contact (inclusiv Romania).

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: UNCJR