Detalii noutăți

< Evenimente culturale Brasov - AUGUST 2016
03.08.2016 15:10 Age: 5 yrs

Ghidul Specific pentru Prioritatea de investiții 3.1 - Operaţiunea B – Clădiri publice - in consultare publica pana pe 29 augus


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 28 iulie 2016 spre consultare publică Ghidul Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.

Eventualele observații sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 29 august 2016, ora 16.00

 

Sursa:http: www.inforegio.ro/