Detalii noutăți

< Surse de finantare pentru luna FEBRUARIE 2017
21.02.2017 12:48 Age: 5 yrs

POCA 2014-2020 - A FOST LANSATA CEREREA DE PROIECTE nr. CP 2/2017


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

 

A LANSAT, JOI 9 FEBRUARIE 2017 

CEREREA DE PROIECTE nr. CP 2/2017

„Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS, astfel:

= Cod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

= Titlu: CP 2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectele finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la atingerea rezultatelor de program: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern; Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate.

Pentru proiectele ce urmează a fi depuse în cadrul acestei cereri de proiecte este alocată o sumă de : 35.000.000,00 lei.

= Valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect:    250.000,00 lei

= Valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 1.000.000,00 lei

În acest context, părțile interesate sunt invitate să depună cererile de finanțare, până la data de 30 martie 2017, ora 17.00.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP2/2017Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, împreună cu anexele acestuia:

= Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare;

* Cererea de finantare sectiunea 24;

* Cererea de finantare anexe;

= Anexa nr. 2 – Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

= Anexa nr. 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară;

= Anexa nr. 4 – Documente pentru contractare:

* Grafice estimative;

* Alte formulare si acordul de parteneriat.

Mai multe informații puteți solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro.

 

SURSA: www.poca.ro