Detalii noutăți

< Infotrip zona Rupea, 18 martie 2017
31.03.2017 07:40 Age: 5 yrs

POCA-Lansarea în consultare a Ghidului solicitantului nr. CP 1/2017 pentru regiunile mai puțin dezvoltate


Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează, astăzi, 14.03.2017, spre consultare publică, în cadrul Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Ghidul solicitantului CP 1/2017, împreună cu anexele acestuia.

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus la dispoziție de AM POCA, până la data de 03 aprilie 2017.

Pentru vizualizarea documentelor, consultați lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP 1/2017Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate:

= Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare;

* Cererea de finantare sectiunea 24;

* Cererea de finantare anexe;

= Anexa nr. 2 – Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității;

= Anexa nr. 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară;

= Anexa nr. 4 – Documente pentru contractare:

* Grafice estimative;

* Alte formulare si acordul de parteneriat.