Detalii noutăți

< Fiii Satului- Festivalul tradițiilor multiculturale Jibert - Marți 15 August 2017
18.08.2017 14:32 Age: 5 yrs

POCA: Pe 10 august a fost lansata cererea de proiecte pentru prevenirea corupției la nivel local și central!


Informații referitoare la Cererea de proiecte nr. CP 1/2017-regiuni mai puțin dezvoltate

Cererea de proiecte se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel: Cod apel: POCA/125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, se pot depune proiecte cu încadrarea în Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, aferente POCA, și cu respectarea, în totalitate, a prevederilor Ghidului solicitantului .

Alocarea financiară eligibilă aferentă acestei cereri de proiecte este de: 28.225.000,00 lei pentru regiunile mai puțin dezvoltate.

Pentru unităţi administrativ-teritoriale: orașe organizate ca municipii, valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 250.000,00 lei, iar valoarea maximă eligibilă este de 300.000,00 lei.

Pentru unităţi administrativ-teritoriale: judeţe, valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 250.000,00 lei, iar valoarea maximă eligibilă este de 400.000,00 lei.

Termenul limită de depunere a cererilor de proiect exclusiv prin aplicația MySMIS2014, este 10 octombrie 2017, ora 17:00

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestei cereri de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP1/2017 (MySMIS: POCA/125/2/2) – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, împreună cu anexele acestuia:

 

Informații suplimentare privind această cerere de proiecte se pot solicita la adresa de e-mail amdca@poca.ro