Detalii noutăți

< În data de 24 august 2017 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare - MALIN
29.08.2017 11:03 Age: 4 yrs

PROIECT DE ACT NORMATIV - LEGEA TURISMULUI


În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Turismului aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de act normativ:

LEGEA TURISMULUI

Expunere de motive

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 24.08.2017.

Observațiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Turismului, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, la adresa de e-mail: juridic@mturism.ro sau la numărul de fax 021.303.78.70, persoană de contact  Mircea Valentin Cârlan, tel. 021. 303.78.51.

Termenul limită până la care se pot transmite observații, propuneri și sugestii este de 20 zile  de la publicarea anunțului.