Detalii noutăți

< Ziua Mondiala a Turismului
16.10.2017 14:36 Age: 5 yrs

Aprobarea proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) pentru Regiunea Centru”


În data de 11 octombrie 2017, a fost publicată lista cu proiectele aprobate în cadrul POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus. Proiectul PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) pentru Regiunea Centru” depus de Agenția de Dezvoltare Durabilă a județului Brașov, în calitate de lider de proiect, împreună cu Universitatea Spiru Haret (partener) a fost aprobat.

Proiectul își propune dezvoltarea competențelor antreprenoriale și crearea de noi afaceri în regiunea Centru (județele Brașov, Sibiu, Mureș, Covasna, Harghita și Alba), Sunt prevăzute activități integrate pentru inițierea și dezvoltarea de afaceri în diferite domenii non-agricole, în mediul urban. 336 de persoane vor beneficia de programe de formare profesională în domeniul antreprenoriatului și 36 vor primi granturi în valoare de maxim 35.000 euro pentru implementarea planurilor de afaceri pe care le propun.

Pe parcursul derulării proiectului, pe o perioadă de 36 de luni, vor avea loc activități complexe, complementare care vor conduce la atingerea obiectivelor propuse:

- derularea unui program de formare antreprenorială pentru 336 de persoane din Regiunea Centru care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban;

-  selectarea a 36 de idei de afaceri, care vor fi subvenționate cu maxim 35.000 euro/afacere;

-  oferirea de sprijin pentru înființarea celor 36 de întreprinderi;

-  derularea de stagii de practică în domeniul afacerilor selectate pentru cele 36 de persoane;

-  oferirea de servicii de consiliere/consultanță/mentorat pentru implementarea celor 36 de planuri de afaceri selectate;

-   monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate pentru o perioadă de 12 luni de la înființare;

-  crearea unui centru de resurse necesare pentru susținerea antreprenoriatului în Regiunea Centru prin asistență de specialitate și furnizarea de resurse informaționale în vederea sprijinirii funcționării întreprinderilor nou create;

-   derularea unei campanii de conștientizare și sensibilizare pentru creșterea gradului de responsabilizare socială și promovarea incluziunii active și implicit creșterea ocupării, încurajarea antreprenoriatului;

-   realizarea unui studiu de analiză în domeniul antreprenorial, bune practici și măsuri de susținere, ca document de susținere/ analiză a mediului antreprenorial și dezvoltare a antreprenoriatului în regiunea Centru.

Finanțarea planurilor de afaceri în cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) pentru Regiunea Centru” va avea ca rezultat crearea a minim 72 de locuri de muncă (cel puțin 2 pentru fiecare afacere inițiată și dezvoltată) în etapa de implementare a planurilor de afaceri și menținerea lor pentru o perioadă de minim 6 luni. Totodată, vor fi încurajate afacerile care propun măsuri de implementare a unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări.

 Valoarea proiectului este de 8.724.498,96 lei, din care valoarea nerambursabilă 8.695.006,63 lei.