Detalii noutăți

< Destinatia turistică Județul Brașov, promovată la Târgul de Turism al României (TTR)
13.12.2017 15:50 Age: 4 yrs

Ghidul solicitantului pentru Iluminat public- Consultare


AM POR a publicat în data de 6 decembrie 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte având titlul POR/2017/3/3.1/C/1/BI, POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI şi POR/2017/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public, apeluri dedicate celor 7 regiuni de dezvoltare, București Ilfov, inclusiv zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării”.

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite acţiuni/activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice în iluminatul public, respectiv:

  • înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.;
  • achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
  • crearea/ extinderea/ reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;
  • utilizarea surselor regenerabile de energie;
  • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului;
  • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

 Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro*

Valoare maximă eligibilă: 5 000 000 euro

 Rata de cofinanțare a beneficiarului este de minim 2%.

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban, sectoarele Municipiului București, precum și Municipiul București, definite conform Legii nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 70 de puncte.

Alocarea în cadrul apelului de proiecte pentru regiunea Centru: - 10 342 888 mil. euro