Detalii noutăți

< Ghidul solicitantului pentru Iluminat public- Consultare
13.12.2017 15:53 Age: 4 yrs

Ghidul solicitantului pentru Incubatoare de afaceri


AM POR a lansat, în data de04.12.2017, apelurile de proiecte POR/165/2(2.1.B ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării) aferente Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Perioada de depunere 05.02.2018 – 07.05.2018

Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 7 milioane euro.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

-          Autoritate a administrației publice locale- unități administrativ-teritoriale din mediul urban sau rural: Judeţele, Municipiile, Oraşele, Comunele

-          Instituţie sau consorţiu de instituţii de învăţământ superior acreditate (universităţi, institute, academii de studii)

-          Institute, centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare

-          Camere de comerţ

-          Societate (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale), societate cooperativă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei);

-          Asociații și fundații constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare

-          Patronate sau sindicate înregistrate conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

-          Parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen.

Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.

www.fonduri-structurale.ro/stiri/19481/por-au-fost-lansate-apelurile-de-proiecte-aferente-prioritatii-de-investitii-2-1-b-incubatoare-de-afaceri