Detalii noutăți

< Ghidul solicitantului pentru Incubatoare de afaceri
14.12.2017 10:27 Age: 4 yrs

Ghidul Solicitantului - Apel dedicat învăţământului obligatoriu


AM POR a lansat, în data de 04.12.2017, apelurile de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI, POR/2017/10/10.1/10.1b/BI şi POR/2017/10/10.1/10.1b/ITI

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare 

 

Deschis depunerii: 04 ianuarie 2018, ora 12:00

Termen limită de depunere: 04 mai 2018, orele 12:00

 

Obiectivul programului:Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică.

Activitati elegibile:

•  construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare)

Valoare minimă eligibilă: 100.000,00 euro

Valoare maximă eligibilă: La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii

 

Contributia  beneficiarului: Minim 2% din cheltuielile eligibile ale proiectelor – suportate de beneficiar (autoritatea publică locală/parteneriat)

 

Acest apel de proiecte este unul necompetitiv.

Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 60 de puncte.

 http://www.inforegio.ro/images/POR-2014-2020/Ghiduri_2017/11Ghiduri17/Dec2017/ghid%20lansat_101b.zip