Detalii noutăți

< Ghidul solicitantului pentru învățământului preșcolar și anterpreșcolar
15.12.2017 09:15 Age: 4 yrs

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului – Ambulatorii


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat în data de 08 decembrie 2017, spre consultare publică, Ghidul solicitantului aferent Obiectivului specific 8.1 A – Ambulatorii a POR 2014-2020.

Activitățile orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi:

-        reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatorii existente;

-        reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru înființarea de noi ambulatorii prin transformarea spitalelor mici, ineficiente;

-        accesibilizaarea spațiului destinat serviciilor medicale și a căilor de acces;

-        inclusiv introducerea / modernizarea aparatelor / instalațiilor utilizate astfel încât să îndeplinească cerințele impuse domeniului sanitar  (eg. Directive Europene/legislație națională aplicabilă în vigoare);

-        asigurarea/ modernizare utilităţilor generale şi specifice ( inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investii).

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt Unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată și parteneriatele între acestea.

Valoarea totală eligibilă a Cererilor de finanţare, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 100.000 euro și de maximum de 2.300.000 euro.

inforegio.ro/images/POR-2014-2020/Ghiduri_2017/11Ghiduri17/Dec2017/Amalia/Ghid%20ambulatorii.rar