Detalii noutăți

< A început perioada de înscrieri în cadrul proiectului PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru - pe site-ul www.profitantreprenor.ro
21.05.2018 06:02 Age: 6 yrs

În data de 11 mai 2018 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Politici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”


Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în calitate de lider de proiect, împreună cu APDT - Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov  și ADER - Asociația de Dezvoltare Economică și Regională, va derula pe o perioadă de 16 luni proiectul  ”Politici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”, finanțat prin POCA/111/1/1/111701 - Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP. 

Proiectul se concentrează pe creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor/ acţiunilor de implicare a ONG-urilor din domeniul turismului în demersul de a formula şi promova propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern cu scopul dezvoltarii/ promovarii unui turism sustenabil.