Detalii noutăți

< Anunț expert planificare
11.06.2018 13:23 Age: 6 yrs

În data de 15 Iunie 2018 va începe prima sesiune de instruire a cursului de Competențe antreprenoriale


În data de 15 Iunie 2018 va începe prima sesiune de instruire a a cursului Competențe antreprenoriale


În cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, partenerul Universitatea Spiru Haret (USH) va derula în perioada 15 iunie 2018 – 23 iunie 2018prima sesiune de formare a cursului Competențe antreprenoriale.

Durata unui curs va fi de 40 ore, iar susținerea examenului va fi în data de 24 iunie 2018.

Cursul este Certificat ANC.

Cursul va cuprinde noțiuni și concepte privind antreprenoriatul, noțiuni de bază privind inițierea unei afaceri, mixul de marketing, realizarea planului de afaceri, identificarea resurselor financiare, managementul resurselor umane, asigurarea fluxului de numerar, aspecte legislative în funcție de domeniul CAEN ales pentru afacere, elemente de risc ale unei afaceri.

Planul de afaceri ce va rezulta în urma acestui curs nu este în mod obligatoriu cel pe care cursantul îl va utiliza pentru a participa la competiția de selecție a planurilor de afaceri

Detalii și informații suplimentare puteti obține pe site-ul proiectului www.profitantreprenor.ro și pe pagina de facebook a proiectului https://www.facebook.com/profitantreprenor.