Detalii noutăți

< Anunț selecție parteneri
24.09.2018 10:58 Age: 6 yrs


Prin prezenta, dorim să vă informăm faptul că la începutul lunii septembrie 2018, echipa ADDJB s-a implicat, împreună cu colegii din cadrul Consiliului Județean Brașov, în scrierea și depunerea a două proiecte pentru a fi finanțate prin Axa prioritară 6 a POR: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Proiecte nefinalizate

 

1.      Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km. 2+755-14+425”, în valoare totală de 21.948.673,24 lei, inclusiv TVA, ai cărui parteneri sunt UAT Brașov, comuna Dumbrăvița și comuna Hălchiu

și

2.     “Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia -Viscri- Bunești, km 0+000 – 15+065, în valoare totală de 24.476.063,94 lei, ai cărui parteneri sunt UAT Brașov, comuna Bunești și comuna Jibert.

 

Implementarea acestor două proiecte va conduce la creșterea gradului de accesibilitate a zonelor din județul Brașov, precum și la sporirea siguranței și confortului circulației în județ.