Detalii noutăți

< Acord de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014‐2020
10.04.2014 10:09 Age: 8 yrs

Proiect strategic: “Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice”


“Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice” este un proiect cofinanțat din Fondul Social European - Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, axa prioritara 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", domeniul major de intervenție 2.1: Dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în situaţia de tranziţie de la scoală la viaţa activă şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii.

Proiectul strategic este implementat în cadrul parteneriatului dintre:

  • Mișcarea Română pentru Calitate (Solicitant);
  • 4 universităţi de stat ce acoperă patru regiuni de dezvoltare (Centru, Sud, Sud-Vest şi Nord-Est): Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea din Craiova, Universitatea din Pitești și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
  • 2 organizaţii implicate în activităţile de cooperare dintre universităţi şi mediul economic din două ţări din Uniunea Europeană: AMADEUS Association din Austria și MAC-Team aisbl din Belgia;
  • Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

Grupul țintă vizat este format din studenții din cadrul Universităților partenere în cadrul proiectului.

Proiectul strategic se va derula pe o perioadă de 18 luni și își propune, pe de o parte, să promoveze în mod direct crearea de reţele şi parteneriate la nivel naţional şi european iar, pe de altă parte, să asigure o consiliere în carieră adecvată studenţilor din grupul ţintă în vederea orientării către piaţa muncii a viitorilor absolvenţi ai studiilor de licenţă, prin consiliere/ organizare de stagii de practică în companii și prin cooperare trans-națională.