Detalii noutăți

< Ședința AGA a Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov
13.05.2019 10:39 Age: 3 yrs

Cursul de formare în ”Advocacy și Lobby” desfășurat în cadrul proiectului ”POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”


În perioada lunilor aprilie-mai 2019, în Brașov s-a desfășurat cursul de formare în ”Advocacy și Lobby”, care au avut ca scop dezvoltarea abilităților angajaților ONG-urilor și a partenerilor sociali în demersul de elaborare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de guvern.

La curs au participat 23 de persoane din cadrul ONG ce activează în turism. Participanții  au avut posibilitatea să-și consolideze cunoștințele privind abordarea sistemica a proceselor de lobby și advocacy, în contextul procesului decizional public românesc, să înțeleagă care este demersul în formularea de politici publice, pentru a identifica și formula corect problemele cu care se confruntă cei implicați în domeniu.

La finalizarea cursului, fiecare absolvent au obținut:

·         Certificat autorizat de Autoritatea Națională de Calificări în competențe civice și sociale

·         Certificat autorizat de Autoritatea Națională de Calificări – specialist în activitatea de lobby