Detalii noutăți

< Vizita de lucru în Republica Moldova
30.09.2019 13:31 Age: 4 yrs

Anunț angajare expert revizuire strategie – pentru domeniul economic


Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov organizează procedura de recrutare și selecție pentru postul de „Expert revizuire strategie” în cadrul proiectului „Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov” finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă implementat în parteneriat de către:

Consiliul Județean Brașov - beneficiar

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) - partener

 

Obiectivul general al proiectului este creșterea performanței administrației publice din județul Brașov în domeniul planificării strategice, prin corelarea obiectivelor strategice de dezvoltare la nivelul județului pe termen mediu și lung cu execuția bugetară, prin prioritizarea și monitorizarea lucrărilor de investiții și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative cu caracter general de tip front-office și back-office.

 

Rolul ADDJB este de a revizui Strategia de dezvoltare a județului.

Pentru a realiza obiectivele – respectiv de a revizui documentul de planificare strategică căutăm Expert revizuire strategie – pentru domeniul economic.

 

Anunț angajare expert revizuire strategie – pentru domeniul economic