Detalii noutăți

< Festivalul “La noi la Victoria veniti!”
15.09.2019 17:29 Age: 3 yrs

Transfer de bune practici în domeniul managementul destinației turistice pentru locuitorii din nordul Republicii Moldova


În perioada 12-13 septembrie Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) a facilitat desfășurarea Cursului „Managementul destinației turistice” la Bălți (Republica Moldova).

Cursul a fost organizat în baza prevederilor Acordului de colaborare între ADDJB și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Republica Moldova, încheiat în mai 2016, evenimentul făcând parte din șirul de acțiuni dedicate celei de a V-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord (Republica Moldova), care se desfășoară în perioada 12 septembrie - 6 octombrie 2019.

Scopul cursului a fost transferul de bune practici în domeniul turismului, având în vedere experiența dobândită în cadrul proiectului ”POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”.

La cursul de două zile au participat 22 de antreprenori în domeniul turismului din Regiunea de Dezvoltare Nord, specialiști din cadrul autorităților publice locale și Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord.

 

Vezi mai multe aici:

http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=3410&t=/Noutati/Antreprenori-in-turism-din-nordul-Moldovei-initiati-in-managementul-destinatiei-turistice

adrnord.md/libview.php