Detalii noutăți

< Transfer de bune practici în domeniul managementul destinației turistice pentru locuitorii din nordul Republicii Moldova
23.09.2019 05:51 Age: 4 yrs

Vizita de lucru în Republica Moldova


Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) a organizat o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 18 – 22 septembrie 2019, ca urmare a invitațiilor primite din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord Moldova, a Raionului Ștefan Vodă și a Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. În cadrul vizitei de lucru au participat primarii UAT-urilor membre ai ADDJB și consilierii județeni, președintele Consiliului Județean Brașov, dl Adrian Veștea și vicepreședintele Consiliului Județean Brașov dl Gabor Adrian.      

Vizita de lucru a avut misiunea de a dezvolta relațiile de colaborare între UAT-urile din județul Brașov și UAT-uri din Republica Moldova, în baza Acordurilor de parteneriat semnate cu ADR Nord Moldova în data de 23.05.2016 și cu Raionul Ștefan Vodă din 29.09.2017 care au oferit cadrul instituțional pentru inițierea unor proiecte concrete de colaborare. <s></s>

Programul vizitei a fost complex și a inclus vizita la instituția de învățământ din orașul Ștefan Vodă, reabilitată cu suportul Consiliului Județean Brașov, participarea la ediția V a Forumului economic din Regiunea de Dezvoltare Nord (Bălți), întâlnire cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (Chișinău).

În cadrul întâlnirilor de lucru s-au stabilit noi perspective de colaborare și s-au discutat posibilități de derulare a unor proiecte comune.