Detalii noutăți

< Transfer de bune practice pentru antreprenori și reprezentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova la Centrul de Resurse al ADDJB
16.10.2019 06:05 Age: 4 yrs

Lansarea procesului de planificare strategică în județul Brașov pentru perioada 2021-2030


Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) și Consiliul Județean Brașov (CJ Brașov) organizează joi, 17 octombrie 2019, începând cu ora 10.00 la Hotelul „Aro Palace”, omasa rotundă de lansare a procesului de planificare strategică pentru perioada 2020-2030.

Evenimentul se derulează în cadrul proiectului Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașovimplementat de Consiliul Județean Brașov în parteneriat cu ADDJB, finanțat din FSE prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1, Axa Prioritară - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.

Proiectul vizează creșterea performanței administrației publice din județul Brașov în domeniul planificării strategice și prevede activități de revizuire a Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov, de creare de mecanisme, instrumente și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen mediu și lung și activități care contribuie la reducerea birocrației vizând serviciile furnizate exclusiv de autoritatea publică locală Județul Brașov.

Întâlnireaare ca scop implicarea factorilor interesați în procesul de planificare strategică și luare a deciziilor în privința dezvoltării viitoare a județului Brașov. Evenimentul va urmări înțelegerea situației socio-economice curente la nivelul județului Brașov, gradul de realizare a obiectivelor propuse în Strategie, de la aprobarea acesteia și până în prezent. Procesul de planificare strategica va implica toate părțile interesate de revizuire a obiectivelor și măsurilor existente în strategie, precum și de identificare a problemelor stringente și soluțiilor pentru rezolvarea lor.

Totodată, în cadrul evenimentului se va desfășura și prima rundă de întâlnire a Grupului de lucru județean constituit pentru elaborarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027.