Detalii noutăți

< Lansarea procesului de planificare strategică în județul Brașov pentru perioada 2021-2030
18.10.2019 07:11 Age: 4 yrs

ADDJB a dat start procesului de actualizare a Strategiei de dezvoltare a Județului Brașov - orizont 2021-2030


În data de 17 octombrie a.c. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov a lansat procesul de revizuire a Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov 2013-2020-2030, activitatea a derulat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov, finanțat din FSE prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1, Axa Prioritară - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.

La eveniment au participat circa 100 de persoane: consilierii județeni, primari, specialiști din cadrul direcțiilor consiliului județean Brașov, instituțiilor desconcentrate, ONG-uri și reprezentanți ai mediului academic.

În cadrul activității a fost prezentată situația socio-economică a județului Brașov, s-au discutat etapele procesului de planificare și instrumentele de colectare a datelor.