Detalii noutăți

< Prima ediție a festivalului de film One World Romania la Brașov
08.11.2019 11:48 Age: 4 yrs

Conferința finală de presă a proiectului ”POlitici în Turism pentru o dezvoltare durabilă”


 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) în calitate de Beneficiar al proiectului a organizat astăzi, 08.11.2019, ora 11, la Consiliului Județean Brașov,Conferința finală a proiectului ”POlitici în Turism pentru o dezvoltare durabilă”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1 – CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Operațiunea – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Proiectul s-a derulat în perioada 11.05.2018 – 10.11.2019 în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov (APDT Brașov) și Agenția de Dezvoltare Economică și Regională (ADER).

 

Comunicat de presă