Detalii noutăți

< Conferința finală de presă a proiectului ”POlitici în Turism pentru o dezvoltare durabilă”
12.12.2019 09:28 Age: 4 yrs

Schimb de experiență în domeniul planificării strategice


În perioada 9 - 13 decembrie a.c. ADDJB are în vizita a 6 reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord din Republica Moldova pentru schimb de experiență și bune practici în domeniul planificării strategice.

În cadrul vizitei specialiștii ADR Nord (Republica Moldova) au fost familiarizați cu proiectul „Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov, finanțat din FSE prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, cu etapele procesului de revizuire a Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov 2013-2020-2030 și instrumentele de colectare a datelor. Totodată, participanții vizitei au asistat la câteva întâlniri ale grupurilor de lucru sectoriale pentru revizuirea strategiei județene.

La rândul său, membrii echipei ADR Nord au prezentat modul de elaborare a hărților digitale cu utilizarea programelor QGIS, experiență ce va fi preluată de ADDJB pentru actualizarea hărților strategiei.