Detalii noutăți

< Schimb de experiență în domeniul planificării strategice
13.12.2019 09:36 Age: 4 yrs

Primele întâlniri ale Grupurilor de lucru sectoriale pentru Revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov


În perioada 02-12 decembrie 2019 Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov a organizat primele întâlniri ale grupurilor de lucru sectoriale pentru revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov 2013-2020-2030, activitățile s-au derulat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov” finanțat din FSE prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1, Axa Prioritară - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.

La întâlnirile grupurilor de lucru sectoriale au participat specialiști din cadrul direcțiilor consiliului județean Brașov, primăriilor, instituțiilor desconcentrate, ONG-uri și reprezentanți ai mediului academic. În cadrul întâlnirilor au fost identificate problemele și necesitățile din domeniile prioritare strategiei: infrastructură, social (educație, sănătate, asistență socială), economie, mediu, turism și patrimoniu cultural.

La următoarele întâlniri ale grupurilor de lucru sectoriale se vor revizui analizele situației actuale și SWOT pentru fiecare domeniu din Strategie și se vor prioritiza problemele identificate în cadrul primelor întâlniri.