Detalii noutăți

< Proiect strategic: “Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice”
16.04.2014 10:30 Age: 8 yrs

Consolidarea relațiilor bilaterale în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2009-2014


Ministerul Fondurilor Europene anunță lansarea a două apeluri de proiecte în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2009-2014, destinate proiectelor/acțiunilor menite să conducă la consolidarea relațiilor bilaterale între România și statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), aferente Fondului pentru Relații Bilaterale la Nivel Național și Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO18 - Consolidarea Capacității și Cooperare Instituțională.

Finanțările acordate în cadrul acestor apeluri pot fi contractate uşor și repede: cererile de finanțare completate au cel mult 5 pagini, iar perioada de evaluare a acestora este de maximum 30 de zile lucrătoare. Suplimentar, beneficiarii nu trebuie să asigure cofinanțare: cheltuielile eligibile din cererile de finanțare aprobate sunt acoperite integral.

Solicitanții eligibili pot depune dosarele de finanțare la Registratura generală a Ministerului Fondurilor Europene și în format digital la adresa de email: bilateral.relations@fonduri-ue.ro până la data de 31 octombrie 2014, proiectele fiind evaluate și aprobate în ordinea depunerii.

> Apel în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale la Nivel Național, Granturile SEE și Norvegiene 2009-2014
> Apel în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO18 – Consolidarea Capacității și Cooperare Instituțională, Granturile Norvegiene 2009-2014

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene