Detalii noutăți

< ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI – apel Dezvoltare Locală, Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021
05.02.2020 13:04 Age: 4 yrs

Rezultatul selecției partenerilor - apel Dezvoltare Locală, Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021


Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov publică Procesul verbal de deschidere a ofertelor și Raportul de evaluare și selecție în urma deschiderii și analizării documentațiilor depuse pentru selectarea partenerilor pentru o cerere de finanțare in cadrul Granturi SEE 2014-2020 – Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, Apel Dezvoltare locală.