Detalii noutăți

< Rezultatul selecției partenerilor - apel Dezvoltare Locală, Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021
25.03.2020 13:05 Age: 4 yrs

Anunt selectie parteneri


Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, entități de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară nr. 6, Prioritatea de investiții – 10.i., Obiectiv Specific 6.2., Obiectiv Specific 6.3, apelul Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.

Prezentul apel de cereri de propuneri de proiecte vizează stimularea participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Pentru desfășurarea activităților specifice proiectului, ADDJB în baza OUG. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, face prezenta selecție de parteneri, care vor participa la implementarea proiectului.

Obiectivul general al proiectului va fi creșterea participării școlare și îmbunătățirea rezultatelor școlare a elevilor din clasele 0-8 din județul Brașov ai căror părinți sunt plecați să lucreze în afara țării.

Prezentul anunț are scopul de a identifica un partener care să se implice în activitățile/ subactivitățile 1.2 Servicii psiho-sociale de sprijin și 3. Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială.