Detalii noutăți

< Buletin de date și informații statistice
09.04.2020 10:21 Age: 4 yrs

SCHEMA DE GRANTURI MICI - ACCES LA FINANȚARE 2020


În data de 7 Aprilie 2020 a fost lansată schema de granturi mici Acces la finanțare-2020!

Programul Dezvoltare locală pune la dispoziția autorităților publice locale granturi (min. 5.000 de euro – max. 40.000 de euro) ce vor finanța documentații tehnice necesare investițiilor comunitare care pot consta în construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea:
- infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru educație, sănătate, ocuparea forței de muncă)
- infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităților care furnizează servicii sociale)
- infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unitățile care furnizează servicii sociale)
- drumurilor, podurilor și podețelor (proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri de interes local, poduri și podețe ce facilitează grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale)
- locuințelor (proiecte ce vizează locuințe sociale).
Suma totală alocată: 815.152 de euro
• Termenul limită de depunere a proiectelor este 24 iunie 2020
• Documentația de apel o găsiți la: dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-acces-la-finantare/