Detalii noutăți

< Rezultatul selecției partenerilor - apelul Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020
30.04.2020 15:13 Age: 4 yrs

Ghidul Innotech Student


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică Ghidul „Innotech Student”.

Apelul va finanța antreprenoriatul în rândul studenților.

Bugetul alocat apelului este de 20 mil. euro, din care 17 mil. reprezintă contribuția UE, iar 3 mil. contribuția națională.

Solicitanți eligibili:
• Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate<
• Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI
• Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române
• Academia Română
• Asociaţii profesionale
• Camere de comerţ şi industrie
• Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială
• Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi
• Organizaţii sindicale şi patronate
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică
• ONG-uri
• Parteneriate între categoriile mai sus menționate.

Acțiuni sprijinite:
• Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului
• Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială
• Derularea programului de formare antreprenorială
• Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
• Organizarea și derularea de întreprinderi simulate
• Efectuarea de stagii de practică
• Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
• Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului.

Propunerile si sugestiile pot fi trimise până la data de 4 mai 2020, la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

Documentele aferente ghidului pot fi accesate mai jos:

>> Ghid Student antreprenoriat consultare

>> Anexa 1 Criterii conformitate admin si eligibilitate

>> Anexa 2 Criterii de evaluare si selectie

>> Anexa 3 - Model declaratie privind asumarea responsabilitatii sustenabile

>> Anexa 4 Lista CAEN

>> Anexa 4 bis

>> Anexa 5 Schema de minimis OS 6.13

>> Anexa 6 - Contract de subventie 6.13