Detalii noutăți

< Ghidul Innotech Student
20.05.2020 04:31 Age: 4 yrs

POIM: Apelul pentru accesarea fondurilor pentru consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19


Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, publică Ghidul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19″.


Apelul, cu o alocare de 350 milioane euro, va fi deschis în perioada 15 mai 2020 – 30 septembrie 2020.


Tipurile de acțiuni care vor fi sprijinite în cadrul OS 9.1 sunt următoarele:
• Dotarea unităților sanitare publice/unităților publice de intervenţie integrată/entităților publice implicate în activitatea de transfuzie sanguină cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID – 19 și pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID – 19 la nivelul unităților sanitare publice / unităților publice de intervenţie integrată;
• Crearea unor capabilități medicale mobile/formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19/spitale modulare rol 1, 2 și 3 / containere de logistică medicală, având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere a numărului de persoane infectate și depășirea capacității unităților sanitare;
• Dotarea centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice/ persoane cu dizabilități / copii, etc), a unităților instituțiilor de învățământ de stat cu echipamente de protecție, în special, dar fără a fi limitate la: combinezon, inclusiv cu glugă şi protecție încălțăminte, vizieră de protecție, mănuși de unică folosință, măști de protecție, biocide, soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției, alte materiale de protecție, etc.


Beneficiarii eligibili în cadrul prezentului apel de proiecte vor fi:

Pentru proiecte de tip A, sunt eligibili următorii solicitanți și parteneriatele între aceștia, după caz:
– Unitățile sanitare publice care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 / Unitățile sanitare publice de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 555 din 3 aprilie 2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;
– Alte unități sanitare publice inclusiv unități sanitare cu personalitate juridică aferente sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru care Ministerul Sănătății stabilește necesitatea dotării;
Ministerul Sănătății/alte autorități publice centrale și autorități publice locale, sau unități aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora care au derulat/derulează achiziții în beneficiul unor unități sanitare publice/unități publice de intervenţie integrată/entităților publice implicate în activitatea de transfuzie sanguină, pentru care Ministerul Sănătății stabilește necesitatea dotării.

Pentru proiecte de tip B:
– Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU);
– Ministerul Apărării Naționale în parteneriat cu IGSU.

Pentru proiecte de tip C:
– Autoritățile publice locale în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de asistență socială din județ pentru categoriile vulnerabile;
– Primăria Municipiului București/autorități publice locale aferente sectoarelor Municipiului București / unități aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora furnizoare de servicii publice de asistență socială pentru categoriile vulnerabile;
– Ministerul Educației și Cercetării pentru proiecte care vizează unitățile/instituțiile de învățământ de stat.

Pentru mai multe detalii accesati:

>> Ghidul "Creșterea Capacității de Gestionare a crizei sanitare COVID-19"