Detalii noutăți

< BALET - Cursuri de vară
28.07.2020 14:25 Age: 4 yrs

Anunț angajare experți pe termen scurt


Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov organizează procedura de recrutare și selecție pentru postul de „Expert revizuire strategie” în cadrul proiectului „Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov” finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă implementat în parteneriat de către:

Consiliul Județean Brașov - beneficiar
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) - partener

Obiectivul general al proiectului este creșterea performanței administrației publice din județul Brașov în domeniul planificării strategice, prin corelarea obiectivelor strategice de dezvoltare la nivelul județului pe termen mediu și lung cu execuția bugetară, prin prioritizarea și monitorizarea lucrărilor de investiții și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative cu caracter general de tip front-office și back-office.

Rolul ADDJB este de a revizui Strategia de dezvoltare a județului.
Rolul ADDJB este de a revizui Strategia de dezvoltare a judeţului.
Pentru a îndeplini obiectivul asumat angajăm pe perioadă determinată, în cadrul proiectului experți cooptați pe termen scurt pentru revizuire strategie – pentru domeniile infrastructura, cultură, turism, dezvoltare economică, agricultură, mediu, educaţie, sănătate.

Condiții minime

- Studii de specialitate de lungă durată - de preferat într-unul dintre domeniile economie, statistică, politici publice, social, mediu, turism, cultură, dezvoltare durabilă, medical, etc...
- Experiență demonstrată în planificare strategică sau studii de cercetare în domeniu vizat minim 1 proiect/ studii/ implicări în elaborarea de strategii;
-Experienţă în proiecte cu fonduri europene, fonduri nerambursabile;
- Experiență de minim 3 ani în domeniul pentru care aplică în calitate de expert

Competente solicitate

Utilizare PC - cunoștințe bune de operare PC (Word, Excel) reprezintă un plus cunoștințe de nivel mediu în operarea programelor GIS, sau SPSS;
- Capacitatea de a sintetiza informații, de a formula opininii în domeniul vizat Abilități de comunicare, moderare discuții;
- Competențe organizatorice şi de coordonare;
- Permis auto categoria B.

Durata vizată pentru post – minim 2 luni Program flexibil – minim 10 de ore/ lună, disponibilitate pentru deplasări.

Atribuţii:
- Participă la revizuireal actualizarea documentului de planificare “Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov - Orizonturi 2013-2020-2030”.
- Oferă feedback în elaborarea profilul socio-economic al judeţului Braşov.
-Analizează informațiile din documentul strategic având în vedere perspective și obiective de dezvoltare pentru județul Braşov, integrând informația sectorială în profilul general
- Participă la şedintele grupurilor de lucru sectoriale/tematice
-Se documentează cu privire la strategiile naționale și regionale inclusiv cele sectoriale în vederea corelării strategiei de dezvoltare a judeţului cu strategiile naționale
- Analizează date statistice şi pune la dispoziţie informaţii relevante privind dezvoltarea durabilă pentru județul Braşov Participă la elaborarea planului de măsuri în vederea implementării strategiei.
- Participă la elaborarea mecanismului de monitorizare și evaluare a strategiei şi a planului de măsuri.
- Participă la dezbaterile publice și oferă sprijin în derulareal organizarea acestora.

Persoanele interesate pot depune CV-ul - precum şi alte documente considerate relevante de către aplicant (diplome de studii, contracte de muncă pentru demonstrarea experienţei, recomandări). De asemenea, se va ataşa o scrisoare de intenție cu menționarea domeniului pentru care poate oferi expertiza până la data de 03.08.2020 la adresa de e-mail: luciana.gliga@addjb.ro

Persoanele care corespund cerinţelor vor fi selectate şi vor fi invitate pentru a participa la interviu în data de 04.08.2020.

Relații suplimentare se pot obține la adresa luciana.gliga@addjb.ro sau la telefon 0735.511.757.