Detalii noutăți

< Anunț selectie parteneri
22.10.2020 16:53 Age: 4 yrs

Rezultat apel selecție parteneri

POCU GAL Gârcini


 

 

Rezultat apel selectie parteneri apelul POCU/GAL Garcini/2020/ AP 5/ 2 / OS 5.1 –aferent Măsurii M.2.2 – a GAL Gârcini -Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei- apel intitulat - Asigurarea accesului la cursuri de formare antreprenorială și consiliere în vederea înființării de noi afaceri/structuri de economie socială,

 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov publică Procesul verbal de deschidere a ofertelor și Raportul de evaluare și selecție în urma deschiderii și analizării documentațiilor depuse pentru selectarea partenerilor pentru o fisă de proiect in cadrul apelului POCU/GAL Garcini/2020/ AP 5/ 2 / OS 5.1 –aferent Măsurii M.2.2 – a GAL Gârcini -Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale la nivelul comunității, din cadrul Obiectivului Specific nr.2 al Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv Creșterea și diversificarea surselor de venituri pentru membrii comunității pe parcursul implementării strategiei- apel intitulat - Asigurarea accesului la cursuri de formare antreprenorială și consiliere în vederea înființării de noi afaceri/structuri de economie socială.

 

Precizam că, urmare acestui apel au fost selectați 2 parteneri:

 

– Partener 1 - SC Formare Manageriala in turism -FMT SRL –care va fi implicat în implementarea activităților de formare profesională (competențe antreprenoriale și antreprenoriat social) si

 

-Partener 2- Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov -care va fi implicat în implementarea activităților de informare și consiliere profesională și medierea muncii