Detalii noutăți

< Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov
02.11.2020 09:00 Age: 1 year

Apel selecție parteneri


 

 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, entități de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), pentru apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural” AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

 

 

 

Prezentul apel de cereri de propuneri de proiecte vizează acordarea de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural. Pentru desfășurarea activităților specifice proiectului, ADDJB în baza OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, face prezenta selecție de parteneri, care vor participa la implementarea proiectului.