Detalii noutăți

< Apel deschis de propuneri de proiecte
19.11.2020 12:38 Age: 1 year

Rezultat apel selecție parteneri

„Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”


 

 

Rezultat apel selectie parteneri  în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 pentru apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural” AP 4/PI 9.v/OS 4.16, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții, 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov publică Anunțul privind desemnarea câștigătorilor în urma deschiderii și analizării documentațiilor depuse pentru selectarea partenerilor în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, pentru apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural” AP 4/PI 9.v/OS 4.16, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții, 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.