Detalii noutăți

< Curs de limba germană pentru Adulți
08.01.2021 13:36 Age: 335 days

Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ


 

 

Miercuri, 6  ianuarie 2021, Fondul Român de Dezvoltare Socială a lansat runda a 2-a  de finanțare în cadrul apelului Creșterea incluziunii și abilitarea romilor, apel deschis prin intermediul Programului Dezvoltare locală, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

 

 În cadrul acestei runde, Pogramul Dezvoltare locală pune la dispoziție 7.806.133,95 de euro, pentru proiecte care să contribuie la creșterea accesului și a calității serviciilor adresate romilor (in domeniile asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire), respectiv pentru abilitarea romilor (în special a femeilor și a tinerelor de etinie roma, a experților și liderilor romi) și pentru combaterea oricărei forme de discriminare cu care se confrunta acestia.

 

Printre activitățile eligibile se număra furnizarea de servicii educaţionale, servicii de ocupare si servicii pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, facilitarea obţinerii documentelor de identitate, furnizarea de informaţii și pregătire profesională în vederea abilitării romilor și activităţi de creştere a responsabilităţii şi a capacităţii instituţiilor publice de a fi mai incluzive.

 

Proiectele finanţate în cadrul apelului vor contribui la atingerea unuia sau mai multora dintre următoarele obiective:

 

1.      creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire;

 

2.      abilitarea romilor (empowerment), în special a femeilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi;

 

3.      combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

 

Solicitanţii eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale, entităţile publice şi asociaţiile autorităţilor locale.

 

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 12 şi  24 de luni.  Depunerea propunerilor de proiecte se realizează online, termenul-limită fiind 15 aprilie 2021.

 

Deatalii despre apel:

 

https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor/