Detalii noutăți

< Scurtă istorie a scurtmetrajului românesc
03.08.2021 20:38 Age: 1 year

Comisia adoptă noi orientări privind modalitățile de imunizare la schimbările climatice a viitoarelor proiecte de infrastructură

Comisia Europeană


 

 

Comisia Europeană a publicat la sfârșitul lunii iulie 2021 ”Orientările tehnice referitoare la integrarea dimensiunii climatice la nivelul infrastructurii în perioada 2021-2027”, document care vizează sprijinirea procesului de integrare a aspectelor climatice în dezvoltarea proiectelor de infrastructură - clădiri, reţele de infrastructură, sisteme și active construite.

 

Link document: https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf 

 

Orientările sunt destinate în primul rând promotorilor de proiecte și experților implicați în pregătirea proiectelor de infrastructură. Acestea pot constitui, de asemenea, o referință utilă pentru autoritățile publice, partenerii de implementare, investitori, diversele părți interesate și alți actori.

 

Aceste “orientări” se  au în vedere la pregătirea proiectelor ce se doresc a fi depuse pentru finanțarea din fonduri UE, fie aferente politicii de coeziune sau din alte instrumente financiare de la nivelul european – Facilitarea de Redresare și Reziliență.

 

Detalii: https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/2021/07/29-07-2021-commission-adopts-new-guidance-on-how-to-climate-proof-future-infrastructure-projects