Detalii noutăți

< Consultare publică a Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov orizonturi 2021–2030
29.10.2021 10:10 Age: 286 days

Lansarea Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public

Administrația Fondului pentru Mediu


 

 

Începând cu 25 octombrie 2021, se pot depune proiecte în cadrul Programului  privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Înscrierile în aplicație se realizează în limita a 150 % a bugetului alocat Programului, în aplicația informatică prin intermediul conturilor de utilizator create: https://www.afm.ro/iluminat_public.php

 

Obiectul Programului: modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situațiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncționale), precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiții. 

 

Solicitanți: unități administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea sistemului de iluminat public stradal prin folosirea unor tehnologii mai eficiente care să reducă semnificativ consumul de energie şi, implicit, factura publică. 

 

Valoarea asistenței de finanțare nerambursabilă: maximum 100 % din cheltuielile eligibile 

 

Bugetul alocat sesiunii de finanțare: 500.000.000 lei 

 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului:

 

- pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori — maximum 1.000.000 lei;

 

- pentru comune cu o populație de peste 5.001 de locuitori — maximum 2.000.000 lei;

 

- pentru orașe — maximum 3.000.000 lei;

 

- pentru municipii de rang 0 — municipiul București — maximum 25.000.000 lei;

 

- pentru municipii de rang I — maximum 6.000.000 lei;

 

- pentru municipii de rang II — maximum 5.000.000 lei. 

 

Mai multe detalii găsiți pe link-ul: https://www.afm.ro/iluminat_public_ghid_finantare.php