Detalii noutăți

< Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov
07.12.2021 17:04 Age: 247 days

Anunț - Câștigător Selecție Parteneri

POCU 2014-2020, Apel „Educație nonformală în sistem outdoor”


 

 

ANUNȚ privind desemnarea câștigătorilor în cadrul procedurii de selecție a partenerului pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Apel „Educație nonformală în sistem outdoor” Axă prioritară 6, Obiective specifice 6.3, 6.6