Detalii noutăți

< Normele metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism
01.04.2022 07:50 Age: 88 days

Facilităţi fiscale și non-fiscale - un mediu de lucru simplificat pentru dezvoltarea economiei sociale

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale


 

 

Guvernul a aprobat noi facilităţi fiscale și non-fiscale și un mediu de lucru simplificat pentru dezvoltarea economiei sociale

 

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu scopul de a crea un mediu favorabil de dezvoltare a acestui sector, având în vedere că întreprinderile sociale oferă un răspuns adaptat unor probleme sociale complexe. Aceste întreprinderi creează locuri de muncă și oportunități de angajare pentru tinerii aflați în situații de risc, pentru femei și persoane cu dizabilități, oferindu-le instruire profesională teoretică și practică, pregătire pentru locul de muncă și mentoratul necesar pentru a intra pe piața muncii și pentru a avea o carieră pe termen lung.

 

Actul normativ aprobat de Guvern prevede dezvoltarea acestui sector prin îmbunătățirea ecosistemului de funcționare, reglementarea cadrului strategic de dezvoltare, crearea de facilităţi fiscale și non-fiscale și prin promovarea ca al treilea sector între public și privat cu o dinamică relativ proprie.

 

Una dintre modificări dă posibilitatea adaptării domeniului economiei sociale la toate categoriile de entități care se pot atesta ca întreprindere socială, prin includerea în definirea acestui sector a termenului ”incluziune socială” și prin completarea prevederii privind distribuirea limitată a profitului sau “excedentului” către asociaţi sau membrii.

 

Detalii: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6539-reforma-economie-sociala-pnrr-30032022