Detalii noutăți

< Festivalul ”LA NOI LA VICTORIA VENIȚI!”
29.07.2022 12:07 Age: 13 days

Lansarea în consultare publică a apelului finanțat prin PNRR/C12. Sănătate/I1.4. Centre Comunitare Integrate

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ


 

 

Ministerul Sănătății a lansat în consultare publică în 26 iulie 2022 până în 12 august 2022 ora 14.00 ghidul de finanțare aferent apelului finanțat din PNRR/C12.Sănătate/I.1.4 Centre Comunitare Integrate.

 

Prin prezentul apel, 200 de centre comunitare integrate vor fi construite /reabilitate/modernizate/extinsă infrastructura existentă și/sau dotate.

 

Beneficiarii finanțărilor sunt Unitățile Administrativ Teritoriale care au fost preselectate.

 

Bugetul unui proiect este compus din:

 

- Echipamente și dotări selectate dintr-o listă predefinită cu o valoare maximă prevăzută de 296.838,81 lei fără TVA echivalent a 60.300 € fără TVA sub formă de echipamente și dotări;

 

- Maxim 989.462,7 lei fără TVA echivalent a 140.700 € fără TVA sub forma unui grant financiar la dispoziția beneficiarului pentru realizarea lucrărilor de construcție sau renovare a Centrelor Comunitare Integrate.

 

Achiziția echipamentelor se va realiza centralizat de către Ministerul Sănătății, iar acestea se vor livra Centrelor Comunitare Integrate beneficiare, cu excepția achiziției de mobilier, pentru care se alocă suma maximă de 12.298,75 lei fără TVA reprezentând 2.500 de euro fără TVA.

 

Data deschiderii platformei pentru încărcarea dosarelor este 30 septembrie 2022.

 

Centrele comunitare integrate fac parte din ansamblul de programe de asistență medicală comunitară desfășurate de Ministerul Sănătății, având ca scop principal creșterea accesului populației și, în special, al grupurilor vulnerabile la servicii medico - sociale de calitate, sprijinind efortul de incluziune socială și medicală, urmărind un obiectiv social, susținut de principiul solidarității, care funcționează sub supravegherea statului și care furnizează servicii gratuite pe baza acoperirii universale.