Detalii noutăți

< Zilele redutelor culturale din Transilvania și Banat
17.07.2023 06:55 Age: 1 year

Lansarea primelor trei apeluri de proiecte din cadrul Programului ”Regiunea Centru”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru


 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru), anunță lansarea primelor trei apeluri de proiecte din cadrul acestui Program de finanțare, aferente Priorităților 3, 5 și 6. Astfel, Regiunea Centru face pași concreți pentru a deveni ”O regiune cu comunități prietenoase cu mediul””O regiune accesibilă” și ”O regiune educată”, așa cum prevede obiectivul PR Centru, pentru susținerea dezvoltării comunităților din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

 

Apelurile de proiecte lansate vizează următoarele domenii:

 

> MAI MULT DE 72 MILIOANE EURO FONDURI NERAMBURSABILE DISPONIBILE ÎN REGIUNEA CENTRU PENTRU SPRIJINIREA MĂSURILOR DE RENOVARE ENERGETICĂ EFICIENTĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE – Acțiunea 3.2 Eficiență energetică în clădiri publice

 

> ÎMBUNĂTĂȚIREA CONECTIVITĂȚII LA REȚEAUA TEN-T A DRUMURILOR JUDEȚENE DIN REGIUNEA CENTRU BENEFICIAZĂ DE APROAPE 153 MILIOANE EURO, FONDURI NERAMBURSABILE  – Acțiunea 5.1 Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T

 

> ÎNVĂȚĂMÂNTULUI UNIVERSITAR DIN REGIUNEA CENTRU VA DISPUNE DE PESTE 13 MILIOANE EURO FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII – Acțiunea 6.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar.

 

Cererile de finanțare pentru toate prioritățile de investiții lansate în cadrul PR Centru se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, disponibilă aici.

 

Pentru mai multe detalii puteți contacta adresa de e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau puteți transmite direct un mesaj către Biroul de Informare ADR Centru completând formularul de solicitare de informații disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/