Detalii noutăți

< Festivalul de Muzică Veche CORONA OLD MUSIC
13.09.2023 10:47 Age: 284 days

Unitățile administrativ-teritoriale își pot exprima interesul pentru dezvoltarea/actualizarea unor strategii de dezvoltare teritorială integrată


 

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Secretariatul General al Guvernului (SGG), instituții care formează Comitetul pentru coordonarea investițiilor teritoriale integrate (CC ITI), lansează apelul național de exprimare a interesului pentru elaborarea / actualizarea unei strategii de dezvoltare teritorială integrată.

 

În cadrul apelului, unitățile administrativ – teritoriale (UAT) pot propune dezvoltarea / actualizarea unei strategii de dezvoltare teritorială integrată. Acest apel nu vizează cele patru teritorii/ strategii de investiții teritoriale integrate (ITI) incluse în Acordul de Parteneriat 2021 – 2027 și anume: Delta Dunării, Valea Jiului, Moții – Țara de Piatră și Țara Făgărașului. Obiectivul apelului deschis astăzi este de a analiza preliminar nevoile, interesul și potențialul privind abordarea strategică integrată la nivelul altor zone funcționale, în vederea utilizării viitoare a instrumentului Investițiilor Teritoriale Integrate.

 

În acord cu prevederile regulamentelor europene privind ITI și cu angajamentele din Acordul de Parteneriat 2021-2027, teritoriile în care vor fi utilizate instrumente de tip ITI trebuie să aibă elaborate strategii de dezvoltare teritorială bazate pe elemente concrete, o justificare clară și o valoare adăugată față de alte oportunități de finanțare deja existente, mecanisme de guvernanță funcționale, abordări participative, asumare a responsabilității din partea actorilor locali, o viziune pe termen lung și un angajament pe parcursul întregului proces – de la elaborare până la implementare, monitorizare și evaluare.

 

Unitățile administrativ teritoriale interesate pentru a se asocia în vederea utilizării viitoare a instrumentului ITI, în baza unei strategii de dezvoltare teritorială integrată, indiferent dacă sunt sau nu constituite într-o asociație la acest moment, trebuie să-și exprime interesul pană la data de 3 octombrie 2023.

 

„Formularul de exprimare a interesului pentru dezvoltarea/ actualizarea unei strategii de dezvoltare teritorială integrată”, precum și „Criteriile și grila de analiză” pentru obținerea Avizului de oportunitate din partea Comitetului pentru Coordonarea  Investițiilor Teritoriale Integrate sunt publicate AICI.

 

Reamintim faptul că ITI reprezintă un instrument inovativ multi-fond introdus de către Comisia Europeană (CE) în perioada de programare 2014 – 2020 pentru a stimula dezvoltarea teritorială integrată. Din fondurile alocate prin Programele Operaționale 2014-2020 a fost finanțat ITI Delta Dunării.