Detalii noutăți

< Calendarul evenimentelor culturale din Brașov - august 2014
05.08.2014 09:00 Age: 7 yrs

Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov


Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie ,,Dr. I.A Sbârcea” Brașov, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar al programului ce a monitorizat implementarea acestui proiect este Agenția pentru Dezvolare Regională Centru.

Obiectivul general al proiectului a constat în eficientizarea serviciilor de sănătate la nivelul județului Brașov prin reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie ,,Dr. I.A. Sbârcea’’ Brașov.

Principalele rezultate ale proiectului, s-au concretizat în:

  • Reabilitarea și echiparea cabinetelor medicale din cadrul ambulatoriliu oncologie, infertilitate monitorizare maternofetală, contracepţie și punct de recoltare);
  • Dotarea cabinetelor medicale cu aparatură performantă de investigații și tratament
  • Reabilitarea grupurilor sanitare;
  • Înfiinţarea unui cabinet medical de neonatologie; 
  • Înfiinţarea în cadrul ambulatoriului a unui info point;

Ambulatoriul modernizat deservește peste 300.000 de persoane, populația feminină de la nivelul întegului județ precum și persoane din județele limitrofe.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.169.119,6 lei, din care 1.700.200 lei a reprezentat finanțare nerambursabilă.